Întrebări frecvente:

Membri ai casei de ajutor reciproc pot fi salariaţi din orice domeniu de activitate sau alte persoane care obţin venituri de natură salarială sau din pensii, fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase.
Membri ai casei de ajutor reciproc pot fi persoane fizice cu vârsta minimă de 18 ani, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute în paragraful anterior.
Persoanelor fizice care doresc să devină membri li se pune la dispoziţie statutul propriu, după care vor completa cererea de înscriere prin care se angajează să respecte în totalitate prevederile acestuia.
Membrii care se pensionează pot activa pe timp nelimitat ca membri ai casei de ajutor reciproc, bucurându-se de toate drepturile dobândite.
Pensionarii care realizează venituri de natură salarială pot deveni membri ai casei de ajutor reciproc.
Şomerii nu pot deveni membri ai casei de ajutor reciproc, în schimb, cei care au calitatea de membri şi devin şomeri pot activa în continuare, având toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de statut.
Calitatea de membru se obţine după depunerea aportului iniţial şi constituirea fondului social minim stabilit de adunarea generală (conferinţă).
Femeile, pe durata concediilor de maternitate şi concediului pentru creşterea copiilor, iar bărbaţii pe durata satisfacerii stagiului militar voluntar sau pe durata concediului paternal, pot fi scutiţi, la cerere, de plata depunerilor la fondul social, fără pierderea calităţii de membru.
Casa de ajutor reciproc nu poate fi organizată ca o entitate închisă cu un număr limitat de membri.
Casa de ajutor reciproc trebuie să ţină evidenţa membrilor într-un registru sau fişier care să cuprindă: numele şi prenumele, domiciliul, ocupaţia, locul de muncă, dacă este cazul, data înscrierii, data retragerii sau excluderii şi data operaţiunilor finale ca un fost membru. Pot fi incluse şi alte date care subliniază calitatea de membru.
Fiecare membru al casei de ajutor reciproc trebuie să aibă acces la datele personale menţionate în registrul/fişierul membrilor.

Pentru că membrii se ajută între ei pentru rezolvarea unor probleme financiare;

 
 
  • 0% comision la deschiderea fondului social
 
 

Înainte de a solicita un împrumut trebuie să deveniți membru CAR.

a. să participe la conferinţele casei de ajutor reciproc;

Shopping Basket
Sari la conținut